skip to Main Content

Bijdrage speeltoestellen Dinka School

Stichting Up4Africa levert een bijdrage aan een speeltoestel voor de kinderen van Dinka school in Arusha Tanzania.

Dinka School biedt kinderen in Tanzania de mogelijkheid op te groeien in betere omstandigheden met veilig onderdak, liefde en een geschoolde toekomst.

Zij verzorgen kwalitatief beter onderwijs dan er nu beschikbaar is in de omgeving. Daarnaast bieden zij onderdak, zorg en onderwijs aan kansarme kinderen en wees kinderen. Zij bieden hen veiligheid en bereiden hen voor op een betere toekomst, zodat zij de kans hebben om een goede toekomstige leefsituatie voor zichzelf te realiseren. Daarnaast richt het DINKA project zich op het bevorderen van de lokale werkgelegenheid in de regio van Arusha.

Back To Top