skip to Main Content

Donatie aan 2 lokale ziekenhuizen

Onlangs hebben wij middels onze Stichting Up4Africa weer een donatie van materialen mogen doen aan 2 lokale ziekenhuizen in Arusha Tanzania; een chronisch tekort aan middelen en materialen kost helaas nog steeds onnodig veel jonge levens in Tanzania. Deze gift werd mede mogelijk gemaakt door een nauwe samenwerking met Marjorie van Roozendaal namens Het Twee Steden Ziekenhuis Tilburg.

De Nederlandse studenten Renske Morsink, Dagmar Dubbelink en Olivier Melissant lopen op dit moment via Do4Africa stage bij deze ziekenhuizen. Renske en Dagmar zijn 3e jaars HBO verpleegkunde studenten van de hogeschool Saxion te Enschede, Olivier volgt de Minor “Werken in Ontwikkelingslanden” bij de HvA.

Als het gaat om ondersteuning aan projecten gaat onze voorkeur, in het kader van efficiency, uit om net als in dit geval een donatie te doen in de vorm van goederen.  Het geeft een goed en voldaan gevoel om te weten dat de hulp nuttig is en op de juiste plek terecht komt.

Door samenwerking met Do4Africa steun je sowieso direct de Up4Africa projecten. Do4Africa besteedt namelijk  7,5% van het aangekochte pakket aan effectieve educatieve en ontwikkelingsprogramma’s bij de betrouwbare partnerorganisaties in Tanzania.

Tanzania behoort als ontwikkelingsland tot de armste landen ter wereld en is daardoor in grote mate afhankelijk van ontwikkelingshulp. Het was lange tijd een kolonie van opeenvolgend Portugal, Duitsland en Groot-Brittannië maar dat heeft helaas niet geleid tot een noemenswaardige economische ontwikkeling. Duitsland zorgde weliswaar aan het begin van de vorige eeuw nog voor de aanleg van infrastructuur maar het was Groot-Brittannië dat het land in het midden van de vorige eeuw in een gigantische armoede achterliet.

De economie voor een ongeveer 25% afhankelijk van de agrarische sector en is door zware regenval of extreme droogte zeer kwetsbaar. Rond de  80% van de beroepsbevolking werkt in de land-, tuin- en bosbouw en de veeteelt en visserij.

Back To Top