skip to Main Content

Ontwikkelingshulp Afrika

In 2014 heeft Marjolein van Esch met de steun van Robert Jan Wissink en Joep van Poppel de ANBI- stichting Up4Africa opgericht in Nederland.

Up4Africa is een jonge Nederlandse ANBI stichting (2014) voor ontwikkelingshulp in Afrika. Door het ondersteunen van kwalitatief en inspirerend onderwijs en ontwikkelingsprogramma’s wil Up4Africa kansarme kinderen en jongeren (met de nadruk op vrouwen) duurzaam ontwikkelen, om zo de armoede te ontstijgen.

Meer informatie

Klaar voor de ervaring van jouw leven?

Je bent slechts enkele stappen verwijderd

Bekijk ons stappenplan

Stichting Up4Africa en ontwikkelingshulp Afrika

Wij begeleiden deze jonge mensen (6-24jaar) om te groeien tot onafhankelijke, zelfredzame volwassenen en rolmodellen in de samenleving. Omwille van de interne efficiëntie van onze kleine, jonge stichting ligt de geografische focus van de ontwikkelingshulp Afrika in Tanzania.

Up4Africa heeft geen winstoogmerk. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. Zo komt het geld terecht daar waar het hoort, de kinderen!

In Tanzania werkt Up4Africa samen met lokale partnerorganisaties. Dit zijn lokale, zorgvuldig geselecteerde projectpartners met ruime ervaring en de focus op kwalitatief goed en inspirerend onderwijs/ ontwikkelingsprogramma’s voor kansarme kinderen en jong volwassenen. Zij weten goed wat de behoeften in het land zijn en zij staan dicht bij de lokale bevolking. Up4Africa ontwikkelt de activiteiten die nodig zijn om concrete, kwalitatieve kinderhulp te kunnen (blijven) faciliteren en uitbreiden.

Up4Africa is een ANBI stichting. Je kunt niet zomaar een ANBI status krijgen. Dit moet worden goedgekeurd door de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt als eis dat de ANBI stichting uitsluitend actief is voor het algemeen belang, met haar volledige vermogen dit algemeen belang ondersteunt, volledig transparant is in haar financiële administratie en de bestuurders geen beloning of voordeel genieten van de eigen organisatie.

Marjolein van Esch is woonachtig in Tanzania en volgt zodoende ontwikkelingshulp Afrika van haar donoren aan de projecten nauwgezet, een belangrijke taak.

Bezoek onze website: www.up4africa.org

De samenwerking

Door samenwerking met Do4Africa steunt u direct de Up4Africa projecten. Do4Africa besteedt 7,5% van het aangekochte pakket aan effectieve educatieve en ontwikkelingsprogramma’s bij de betrouwbare partnerorganisaties in Tanzania.

Do4Africa en Stichting Up4Africa zijn beide maatschappelijk betrokken, sociale ondernemingen. Onze doelstelling is om een actieve, duurzame bijdrage te leveren aan verbetering van de leefomstandigheden, educatie en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen in Tanzania:

  • Do4Africa bewaakt de werkgelegenheid door te werken met lokale arbeidskrachten en ondernemers;
  • Do4Africa werkt met lokale gastgezinnen en huisvesting van lokale ondernemers;
  • Do4Africa hanteert eerlijke tarieven bij alle diensten;
  • Do4Africa koopt zoveel mogelijk goederen lokaal in;
  • Do4Africa werkt samen met partnerorganisaties in Tanzania;
  • Do4Africa ondersteunt vanuit een duurzame, lange termijn doelstelling;
  • Do4Africa geeft voorlichting aan de deelnemers over duurzaamheid en verwachten daarbij eigen verantwoordelijkheid en medewerking.
Back To Top